Zeeuws Tijdschrift over de Matthäus-Passion traditie in Aardenburg

De Matthäus-Passion in Aardenburg maakt deel uit van een lange traditie. De passie zelf gaat in muzikale en liturgische zin zeker terug tot de tweede eeuw van onze jaartelling.

De componist, Johann Sebastian Bach, was in 1727 de grondlegger van de uitvoeringstraditie van zijn Passion. Echter de eerste nieuwe uitvoering door Felix Mendelssohn Bartholdy in 1829 kan gezien worden als het begin van de huidige uitvoeringstraditie. Die groeide in de negentiende eeuw vooral in Duitsland.

De eerste Nederlandse uitvoering was in 1870. Tegen het einde van de eeuw was Bachs Matthäus-Passion stevig ingebed in het Nederlandse muziekleven. Dankzij de oprichting van de Nederlandse Bachvereniging in 1921 en dirigenten als Willem Mengelberg en anderen groeide Nederland in de twintigste eeuw uit tot het Passieland par excellence.

De dirigent Piet van Egmond bracht in 1954 de uitvoering naar Aardenburg en hij zou haar daar tot 1973 in Mengelbergiaans-romantische stijl dirigeren. Daarna zette de Nederlandse Bachvereniging er de traditie voort, tot 1983 onder de dirigent Charles de Wolff in een soberder stijl. Daarna volgde een nieuwe generatie dirigenten die op een authentieke wijze invulling aan de Passion gaven. Dankzij hen en uiteraard de vele solisten en koren behoren de Aardenburgse uitvoeringen van de Matthäus-Passion tot de wereldtop. Daarbij speelt de plaats van uitvoering, de Sint-Baafskerk een niet te onderschatten akoestische rol. Hierdoor wordt de Aardenburgse Passie de meest sacrale genoemd.

Wie zich in een onderwerp verdiept, begint er overal de sporen van te zien. Dat is zeker ook van toepassing op de Matthäus-Passion die erg populair blijkt te zijn in Nederland. Het aantal uitvoeringen neemt hand over hand toe. Alleen in Zeeland zijn er naast de Aardenburgse uitvoeringen in Vlissingen en Hulst. Volgens de Bach-kenner Albert Clement worden er in Nederland niet alleen de meeste uitvoeringen gegeven maar is er sprake van een ware passiekoorts.

In dit boek kunt u ontdekken waar die koorts vandaan komt en hoe hoog de temperatuur is opgelopen.
De uitvoering van de Matthäus-Passion in Aardenburg is een parel in de glinsterende drukbezette kroon van de Zeeuwse muziekagenda.

De editie van het Zeeuws Tijdschrift kunt u voor 5 euro per stuk bestellen via onderstaand formulier.

Zeeuws Tijdschrift Bestelformulier (5 euro per stuk)
  1. (verplicht)
  2. (geldig email vereist)
  3. (verplicht)
  4. (verplicht)
 

cforms contact form by delicious:days

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van:

Inhoudsopgave

Comments are closed.