6e Bach- Orgelmatinee Zaterdag 15 augustus Sint-Baafskerk Aardenburg door Organist Michael De Geest uit Eeklo

Michael De Geest

Michael De Geest

Michael De Geest werd in 1982 geboren te Eeklo. Hij studeerde Wetenschappen-Wiskunde aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo en behaalde het eindgetuigschrift voor orgel en piano aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Ook ontving hij de Bijzondere Prijs en de Oorkonde van de Stad Eeklo. Al zeer jong was Michael koorlid van de Schola Cantorum van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Hij studeerde wiskunde en informatica aan de Universiteit te Gent, waar hij in 2004 afstudeerde. Tussen zijn informaticawerk door studeerde Michael orgel bij Ignace Michiels aan het Gentse Conservatorium, waar hij in 2009 het bachelor diploma van uitvoerend musicus behaalde. Enkele van zijn inspirerende docenten waren o.a Daniel Gistelinck, Marc Michael De Smet en Hans Lamal . Michael specialiseerde zich in de barokke orgelmuziek bij de Luikse organist Serge Schoonbroodt. Hij volgde masterclasses orgel in Eckenhagen (Duitsland) en bij barokspecialist Liuwe Tamminga in Urbino (Italië) tijdens het festival ‘Musica Antica’. Als organist was hij ruim tien jaar als organist verbonden aan de Gentse Sint-Jacobskerk. In kamermuziekverband speelt Michael samen met zijn echtgenote hoboïste Dagmar Robben. In januari 2010 werd Michael aangesteld als organist van de Gentse Sint-Niklaaskerk waar hij het fraaie Flentrop orgel bespeelt en waar hij ook instaat voor de organisatie van thematische orgelconcerten.

1.Praeludium en Fuga in e-Moll, BWV 533.
Deze in Weimar (1709) of reeds in Arnstadt geschreven compositie draagt duidelijk de sporen van een jeugdwerk, o.a. door de daarin voorkomende octaafparallellen. De gewelfde Praeludium doet denken aan de bogen van een kathedraal. Praeludium en Fuga vertonen hier een hechte eenheid. Ter onderscheiding van een groter gelijknamig werk uit Bachs laatste scheppingsperiode (Leipzig) wordt dit werk meestal de ‘kleine a – moll’ genoemd.

2.Fuga super ’ Durch Adams fal ist gans verderbt’, BWV 705.
Dit koraal is een sterk op het werk van de oude vocale polyfonisten (Palestrina e.a.) geïnspireerde koraalbewerking, die elke frase van het koraal canonisch weergeeft

3.Praeludium in G, BWV 568.
Drie koraalbewerkingen uit ‘ Das Orgelbüchlein ’

4. ‘ Nun komm, der Heiden Heiland ’ BWV 599. Dit is één van de twee bewerkingen die Bach schreef, één met pedaal en één zonder pedaal. De 1e bewerking spreekt geheel voor zichzelf. 5. ‘ Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn ’, BWV 622. 6. ‘ O Mensch, bewein dein Sünde Gross ‘, BWV 622. Deze geladen koraalbewerking met haar rijk versierde cantus firmus in de sopraan is wel een stemmingsstuk pur sang: iedere noot is bezield. Let eens op de smartelijke chromatische gang naar ces in het pedaal bij de slotmaten op de tekst ‘wohl dem Kreuze lange’. Qua tekstuitbeelding is dit werk te vergelijken met het slotkoor uit het eerste deel van de Mattheus Passion, dat hetzelfde koraal als grondslag heeft en in feite ook een koraalbewerking is met de melodie in de sopraan, maar dan onversierd.

7.Fantasia in G-Dur (Piece d’Orgue), BWV 572. (Très vitement – Gravement – Lentement ).Van de Fantasia in G Dur, ook wel Pièce d’orgue genoemd, is niet duidelijk wanneer Bach het stuk gecomponeerd heeft, aangezien er van dit werk enkel kopieën van leerlingen van Bach bewaard zijn gebleven. Algemeen wordt aangenomen dat Bach de Fantasia in G majeur voor 1712 heeft gecomponeerd, vermoedelijk in de periode dat Bach werkzaam was in Weimar (1708-1717). Ook het jaar 1706 wordt welgenoemd. Later zou Bach in Leipzig nog een tweede versie maken met daarin enkele correcties. Het Pièce d’orgue, een Fantasia bestaat uit drie delen en vangt aan met een Très vitement, een éénstemmige inleiding bestaand uit gebroken akkoorden en speelse motiefjes. Het tweede deel Gravement is homofoon uitgewerkt en is een vijfstemmig plechtig muziekstuk met stijgende baslijn in het pedaal. Het is een geniale les in harmonie, die met een verrassend dissonant akkoord overgaat in het Lentement. Hierin komt de gebrokenakkoordfiguratie terug als versiering van de ostinaat dalende bas.

Comments are closed.